Zilverhypotheken
afspraak maken?
085-7921213
Goedkoper wonen

Bent u afgewezen voor een hypotheek?
Wij zoeken naar mogelijkheden

Bij het verstrekken van een hypotheek moet overfinanciering voorkomen worden. De hypotheeklasten moeten u niet boven de pet stijgen. De lasten moeten nu en ook in de toekomst betaalbaar blijven. Maar wat banken maximaal verstrekken op uw inkomen en in uw situatie kan weleens onredelijk uitpakken. Door het strikt toepassen van de standaard regeltjes kan een hypotheek onhaalbaar zijn, maar in de praktijk is het risico niet zo groot. Hypotheekadviseurs en sommige banken hebben soms geen behoefte aan extra werk en laten het bij de afwijzing door de bank. Dat doen wij niet. Wij weten dat er vaak toch mogelijkheden zijn. Wij zetten de extra stappen wel. Alleen als blijkt dat er echt geen mogelijkheden zijn, leggen wij ons erbij neer.

Een goedkoper huis kopen

Stel, u bezit een eigen huis met een overwaarde van €100.000. U verkoopt het huis en gaat vervolgens weer een goedkoper huis kopen. Voor de hypotheekrenteaftrek wordt van u verwacht dat u de overwaarde opnieuw investeert, maar u kunt de overwaarde ook op de spaarrekening zetten. De overwaarde smeert u bijvoorbeeld uit over 10 jaren en u zorgt op deze manier dat u meer te besteden heeft vóór en na de pensioendatum. De hypotheekrente voor de nieuwe hypotheek is in dat geval niet of niet volledig aftrekbaar, maar zeker met de lage langere rentevastperiodes van dit moment is het goed te doen.

Rekenvoorbeeld

Stel u bent een echtpaar van bijvoorbeeld 65 en 58 jaar met een gezamenlijk inkomen van €30.000 en u wilt een deel van uw overwaarde opnemen om de woning aan te passen. Met dit inkomen wilt u een aflossingsvrije lening en rentevast periode van 20 jaar tegen 3%. Uitgaande van de oude regels en een rente van 3%, kon u in het verleden een hypotheek krijgen van €124.500. Met de nieuwe NHG verruimde regels en een rente van 3% kunt u nu een hypotheek krijgen van € 215.000.

NHG biedt dus mogelijkheden

Bij gelijkblijvende of lagere woonlasten ná verhuizing, mag de bank bij een hypotheek met NHG de werkelijke woonlasten als uitgangspunt nemen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een (deels) aflossingsvrije hypotheek. Hierdoor kunt u meer lenen dan bij een hypotheek die u volledig aflost. Een NHG-hypotheek is mogelijk voor woningen van maximaal €290.000 (of €307.400 voor woningen met energiebesparende voorzieningen). Om gebruik te kunnen maken van de werkelijke woonlastennorm moet de rente wel voor minstens 20 jaar vaststaan.

Er zijn situaties waarin de nieuwe werkelijke maandlast hoger mag uitvallen dan de oude werkelijke maandlast. Dit moet de bank vooraf bespreken met het Waarborgfonds Eigen Woningen, die de NHG uitvoert. Dat is bijvoorbeeld het geval als:
- de klant in de nieuwe situatie (veel) meer gaat aflossen op de hypotheek;
- als de verhuizing dringend gewenst is, bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen.
Er zijn situaties waarin de rente korter vast kan staan dan de voorgeschreven 20 jaar met een minimum van 10 jaar. Dat is het geval als:
- de jongste partner aan het einde van de rentevaste periode 85 jaar of ouder is;
- de hypotheek lager is dan 50% van de woningwaarde. De bank dient wel te onderbouwen dat het inkomen van de klant voldoende bestendig is om het risico van een kortere rentevaste periode te kunnen dragen.
- de hypotheek na afloop van de kortere rentevaste periode volledig is afgelost.

Goed advies maakt het verschil

Bij het afsluiten of het oversluiten van een hypotheek gaat het vaak om grote bedragen. Een onjuiste beslissing kan u onnodig geld kosten. De beste hypotheekoplossing vinden is namelijk meer dan het selecteren van de laagste hypotheekrente.

Ook moet er goed gelet worden op het inkomen in de toekomst en op risico’s die dreigen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de hypotheek na uw overlijden? Zijn de hypotheeklasten in dat geval nog dragelijk voor de achterblijvers?

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op en wij gaan samen met u de mogelijkheden doorspreken.

privacybeleid | algemene voorwaarden | 2019 © MediaFris